top of page
tidslinje.png

Välkommen till

ABF Botkyrka-Salem! 

ABF Botkyrka-Salem är en träffpunkt för bildning, kultur, demokrati och gemenskap sedan 1912.

Vi vill göra kunskap tillgänglig - för alla.

 

Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner. Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. Att läsa i en studiecirkel hos ABF ger dig möjlighet att påverka både studietakten och innehållet. Du är en del av en liten studiegrupp som tillsammans utvecklar era kunskaper. Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden. ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens.

Sverige har förändrats sedan ABF grundades – demokratin har satt sin prägel på samhället, välfärden har byggts upp och utbildningssystemet blivit tillgängligt för alla. Men arbetet för demokrati och jämlikhet kan aldrig stanna upp.

ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är alltjämt en av grundtankarna inom organisationen.

Vi jobbar här

Unknown-5.jpg

Sebastian Flygar

Ombudsman

Mail: sebastian.flygar@abf.se

Telefon: 08-530 363 21

070-258 51 08

Hani.jpg

Hani Albitar

Biträdande Ombudsman

Mail: hani.albitar@abf.se

Telefon: 08-530 363 16

070-721 01 12

thumbnail_IMG_0036_edited.jpg

Annette Wase

Ekonomi-och Kvalitetsansvarig

Mail: annette.wase@abf.se

Telefon: 08-530 363 34

070-230 66 86

Petra1.jpg

Petra Attling

Verksamhetsutvecklare

Mail: petra.attling@abf.se

Telefon: 08 530 363 02

Fuat.jpg

Fuat Noyan

Verksamhetsutvecklare

Mail: fuat.noyan@abf.se

Telefon: 070 - 255 14 22 

08 - 530 363 17

mariashamon.jpg

Maria Shamon

Verksamhetsutvecklare

Mail: maria.shamon@abf.se

Telefon:  08-121 317 55

Skärmavbild 2022-01-11 kl. 16.32.57.png

Linn Bjernerup

Verksamhetsledare

på Scenskolan Fejm (sjukskriven)

Mail: linn.bjernerup@abf.se

Telefon: 070-283 81 13

Orange Abstract

Eythor Robertsson

Verksamhetsutvecklare på FEJM

bottom of page