Välkommen till ABF Botkyrka-Salem! 

ABF Botkyrka-Salem är en träffpunkt för bildning, kultur, demokrati och gemenskap sedan 1912. Vi vill göra kunskap tillgänglig- för alla.

 

Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner. Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra. Förutom studiecirklar erbjuder vi även kurser, föreläsningar och kulturevenemang.Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden.  I Sverige sker folkbildningen främst i studieförbund och på folkhögskolor. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger studieförbunden olika profiler. ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens.

Sverige har förändrats sedan ABF grundades – demokratin har satt sin prägel på samhället, välfärden har byggts upp och utbildningssystemet blivit tillgängligt för alla. Men arbetet för demokrati och jämlikhet kan aldrig stanna upp.

ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är alltjämt en av grundtankarna inom organisationen.

VI JOBBAR HÄR

Unknown-5.jpg

Sebastian Flygar

Ombudsman

Mail: sebastian.flygar@abf.se

Telefon: 08-530 363 21

070-258 51 08

Hani.jpg

Hani Albitar

Biträdande Ombudsman

Mail: hani.albitar@abf.se

Telefon: 08-530 363 16

070-721 01 12

annettee.jpg

Annette Wase

Ekonomi-och Kvalitetsansvarig

Mail: annette.wase@abf.se

Telefon: 08-530 363 34

070-230 66 86

Petra1.jpg

Petra Attling

Verksamhetsutvecklare

Mail: petra.attling@abf.se

Telefon: 08 530 363 02

Fuat.jpg

Fuat Noyan

Verksamhetsutvecklare

Mail: fuat.noyan@abf.se

Telefon: 070 - 255 14 22 

08 - 530 363 17

Mohammed.jpg

Mohammed Ryback

Verksamhetsutvecklare

Mail: mohammed.ryback@abf.se

Telefon: 08 530 700 08

070-680 44 63

Orange Abstract

Araia Sebhatu

Verksamhetsutvecklare

Mail: araia.sebhatu@abf.se

Telefon: 08 121 317 58

Orange Abstract

Maria Shamon

Verksamhetsutvecklare

Mail: maria.shamon@abf.se

Telefon:  08-121 317 55

Skärmavbild 2022-01-11 kl. 16.32.57.png

Linn Bjernerup

Verksamhetsledare

på Scenskolan Fejm

Mail: linn.bjernerup@abf.se

Telefon: 070-283 81 13

Rima_edited.jpg

Rima Albitar

Verksamhetsledare

för Alby Fritidsgård

Mail: rima.albitar@abf.se

Telefon: 08-121 317 60

Helene.jpg

Helen Gardevåg

Verksamhetsledare för

Sanda Fritidsgård

Mail: helene.gardevag@abf.se

Telefon: 08-530 363 06

Seiffärg3.jpg

Seif Daffaie

Verksamhetsledare för Stjärnan

Fritidsklubb och Verksamhetsutvecklare

Mail: seif.daffaie@abf.se

Telefon: Uppdateras

Orange Abstract

Valencia Aras

Verksamhetsledare för

Tullinge Fritidsgård

 

Mail: valencia.aras@abf.se

Telefon: 08-121 317 59