Välkommen till oss! 

ABF Botkyrka-Salem är en träffpunkt för bildning, kultur, demokrati och

gemenskap sedan 1912. Vi vill göra kunskap tillgänglig- för alla.

 

Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner. Studiecirkeln är grunden i ABFs verksamhet. I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra. Förutom studiecirklar erbjuder vi även kurser, föreläsningar och kulturevenemang.Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden.  I Sverige sker folkbildningen främst i studieförbund och på folkhögskolor. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger studieförbunden olika profiler. ABF är partipolitiskt obundet men våra värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens.

ABF bildades för över 100 år sedan, den 16 november 1912. Bakom grundandet stod Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet. Initiativet till förbundet togs av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. Tanken var att samordna och utveckla den bildningsverksamhet som redan pågick inom arbetarrörelsen.

Sverige har förändrats sedan ABF grundades – demokratin har satt sin prägel på samhället, välfärden har byggts upp och utbildningssystemet blivit tillgängligt för alla. Men arbetet för demokrati och jämlikhet kan aldrig stanna upp.

ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är alltjämt en av grundtankarna inom organisationen.

VI JOBBAR HÄR

ABFhemsida_Rityta 1.png

Sebastian Flygar

OMBUDSMAN

 

 Kontakt: 

sebastian.flygar@abf.se

070 258 51 08

ABFhemsida_Rityta 1.png

Hani Albitar

BITRÄDANDE OMBUDSMAN

 

 Kontakt: 

hani.albitar@abf.se

070-721 01 12

08-530 363 16

ABFhemsida_Rityta 1.png

Annette Wase

EKONOMI OCH KVALITETSANSVARIG

 

 Kontakt: 

annette.wase@abf.se

070 230 66 86

ABFhemsida_Rityta 1.png

Fuat Noyan

VERKSAMHETSUTVECKLARE

 

 Kontakt: 

fuat.noyan@abf.se

070 - 255 14 22

08 - 530 363 17

ABFhemsida_Rityta 1.png

Mohammed Ryback

VERKSAMHETSUTVECKLARE

 Kontakt: 

mohammed.ryback@abf.se

 

070-680 44 63

08-531 700 08

ABFhemsida_Rityta 1.png

Petra Attling

VERKSAMHETSUTVECKLARE

 

 Kontakt: 

petra.attling@abf.se

070 288 89 77

08 530 363 02

ABFhemsida_Rityta 1.png

Linn Bjernerup

FÖRESTÅNDARE PÅ

SCENSKOLAN FEJM

 Kontakt: 

linn.bjernerup@abf.se

070 - 283 81 13

ABFhemsida_Rityta 1.png

Josephine Saliba

FÖRESTÅNDARE PÅ

ALBY FRITIDSGÅRD

 

 Kontakt: 

josephine.saliba@abf.se

070 - 334 70 15

ABFhemsida_Rityta 1.png

Karen Harldsson

FÖRESTÅNDARE PÅ SANDA

OCH TULLINGE FRITIDSGÅRD

 

 Kontakt: 

karen.haraldsson@abf.se

08 - 530 363 06

ABFhemsida_Rityta 1.png

Maria Shamon

FÖRESTÅNDARE PÅ

STJÄRNAN FRITIDSKLUBB

 Kontakt: 

maria.shamon@abf.se

070 382 08 25

08-530 363 00