ABF_logotyp_RGB_vit_Rityta 1.png
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tillsammans gör vi en annan värld möjlig

Varmt välkommen till oss på ABF Botkyrka-Salem!

VI är en träffpunkt för demokrati, bildning, kultur och gemenskap.

Hos oss hittar du en mängd olika sorters studiecirklar, kurser,

föreläsningar och kulturarrangemang runtom i Botkyrka och Salem.

Vi hjälper även föreningar att bygga upp sin verksamhet.