Odling & Trädgård

Med Boodla

 
 
 
 

Om Boodla

I en föränderlig värld hur kan vi utveckla hållbart stadsliv?

Boodla arbetar innovativt med att ta till vara och utveckla städers gröna värden. Vi startade 2012 med stadsodling som verktyg för att skapa trygghet i grannskap samt sprida kunskap om biologisk mångfald, odling och hållbara matsystem. Idag har vi utvecklats till att arbeta brett med många nya idéer för att tillgängliggöra och aktivera gröna ytor i staden.

Forskare och studenter från Södertörns Högskola har granskat våra projekt och tjänster för att se vilka globala mål de hjälper till att nå. Generellt är svaret att Boodla bidrar till att nå mål 2: Stoppa hungern, uppnå matsäkerhet och förbättrad näring samt främjandet av ett hållbart jordbruk och även mål 11: Hållbara städer och samhällen. Under varje projekt kan du se vilket mål de specifikt bidrar till.

VÄLKOMMEN