top of page
Tekniklabbet-logotyp_vit_Rityta 1.png

Välkommen till Tekniklabbet!

Tekniklabbet är en plats för barn och unga för att bli inspirerade och främja deras kreativitet. Vi vill skapa en gemensam plats där barn och unga får möjligheten till att arbeta praktiskt med kunskaper inom teknik och natur. Tillsammans med våra kompetenta pedagoger erbjuder vi kurser och workshops inom teknik, mekanik, kemi, elektronik och fysik och naturvetenskap! 

I 40 år har ABF Botkyrka-Salem bedrivit barn och ungdomsverksamheter i samarbete med Botkyrka Kommun -  ett samarbete som kommunen sagt upp med omedelbar verkan och det gäller även Tekniklabbet.

Vi är stolta över vår verksamhet som vi har skapat, vi vet att den varit ett nav för generationer av unga botkyrkabor. Vi står för den, och vi är trygga i att den håller mycket god kvalitet, och att den är viktig för våra unga. Det är vårt mål, och det håller vi högt.  

Fram till dess vill vi rikta ett stort tack till alla som hört av sig och fortsätter höra av sig -  ert stöd betyder mycket!

 

Media hänvisas till styrelseordförande Christina Zedell.

Telefonnummer: 070-530 42 28

bottom of page