top of page

Arbets- och Studiemotiverande
studiecirklar och utbildningar

ABF Botkyrka-Salems aktuella satsningar gör det enklare för oss att kunna erbjuda dig som

har det svårt att komma in i studie- och arbetslivet att få hjälp att ta dig vidare. 

Efter avslutad kurs får du ett intyg skickat till dig att du deltagit på kursen.

Alla studiecirklar är helt kostnadsfria för dig som deltagare.

bottom of page