Arbets- och Studiemotiverande
kurser och utbildningar

ABF Botkyrka-Salems aktuella satsningar gör det enklare för oss att kunna erbjuda dig som

har det svårt att komma in i studie- och arbetslivet att få hjälp att ta dig vidare. 

Efter avslutad kurs får du ett intyg skickat till dig att du deltagit på kursen.