Workshop i Stress

Stress är en upplevelse och en känsla 

För att klara att leva utan att bli sjuk av stress nuförtiden behöver du visserligen förstå vad stress är, men framförallt behöver du förstå – och allra helst uppleva - hur stress påverkar dig själv. Hur den påverkar dig fysiskt och mentalt och ditt agerande. Skaffa dig en försäkring mot stressrelaterad sjukskrivning och lär dig hur din egen stress visar sig, känns, fungerar och hur den får dig att agera.  

Det här är en workshop som inleds med att Inger från Pingh berättar om stress och hur du kan förstå din egen stress. Stress är något vi upplever i kroppen och vi kan öva oss i förmågan att leva mer eller mindre stressfritt – PinghaDigSjälv som Inger säger.  

Du får också prova olika övningar som du kan göra för att öka din förmåga att uppleva stressen, vilket är en förutsättning för att kunna förändra och minska upplevelsen av stress i ditt liv. 

Du får tips om olika saker du kan ägna dig åt för att utveckla din förståelse för dig själv och hur du fungerar, reagerar och agerar. För det är i grunden en fråga om personlig utveckling och att vara nyfiken på sig själv och sin relation till andra människor och händelser. Det handlar om att vilja utforska det som sker och att vilja reflektera själv och tillsammans med andra. Du kan göra din största insikt när du lyssnar på någon annan och känner igen dig i det du hör! 

28 april
18.00-19.00
Gratis!
Digital workshop

Skärmavbild 2022-03-28 kl. 15.24.40.png