Samhälle och Miljö

Här nedan hittar du alla våra kurser i samhälle och miljö

 

Härskartekniker
En kurs om härskartekniker med utgångspunkt i genusvetenskaplig
och feministisk teori 

Härskartekniker kan beskrivas som olika sätt att ta eller behålla makten över någon annan. Härskartekniker är oerhört vanliga och förekommer i såväl nära relationer, mellan kollegor och främlingar som samhället i stort. Med den här kursen vill vi öka medvetenhet kring härskartekniker och ge dig kunskap om hur de fungerar och hur du bemöter dem i din vardag!   

Innehåll 

Kursen har sin grund i feministisk och genusvetenskaplig teori men utgår även i stor utsträckning från deltagarnas erfarenheter och tankar kring härskartekniker. 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs 

Kursledare 

Cassandra Solback

Preliminärt startdatum, kursen startar vid tillräckligt många anmälda.

Datum

Tid

Plats

Tillfällen

Dag

11 november

16:30-18:30

Digitalt

6 tillfällen

Torsdagar

Pris

400 kronor

 

Hållbarhet: Tre steg till ett grönare liv!
En kurs om hållbarhet med fokus på livsmedels- och klädindustrin 

Kläd- och livsmedelsindustrin står för en stor del av världens klimatförändringar, med textilindustrins miljöpåverkan från vagga till grav och livsmedels väg från jord till bord. Varför är det så? Och hur kan du som individ påverka och bidra till en mer hållbar framtid? På vår hållbarhetskurs får du kunskap om hur just du tar steget mot ett grönare liv.   

Innehåll 

Under kursens fyra tillfällen kommer vi att gå igenom 

  • klädindustrin: produktion och miljöpåverkan 

  • klädindustrin: tips och trix för individen 

  • livsmedelsindustrin: produktion och miljöpåverkan 

  • livsmedelsindustrin: tips och trix för individen.  

 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursledare 

Kursledare Ella Attling är utbildad miljövetare och praktiserar just nu på Miljöstegen.

Datum

Tid

Plats

Tillfällen

Dag

21/9-5/10

17:00-18:00

Digitalt

4 träffar

Tisdagar

Pris

100 kronor

Kvinnohistoria
En kurs om avgörande personer & händelser i kvinnohistorien

Väldigt många kvinnor har varit avgörande för olika delar av utvecklingen runtom i världen  ändå lyser de med sin frånvaro i historieböckerna. Vad beror det på?

Under kursens fem träffar går vi igenom kvinnohistorien och kvinnokampen i Sverige från 1900-talet fram till idag. Vi diskuterar normer och lyfter olika händelser där kvinnors idéer och mod varit avgörande för utvecklingen. 

Preliminärt startdatum, kursen startar vid tillräckligt många anmälda.

Datum

23 november

Tid

Plats

17:00-20:00

Digitalt

Tillfällen

Dag

5 träffar

Tisdagar

Pris

475 kronor