Rapport till ABF Botkyrka-Salem

Formulär 1: Ombudsanmälan 2021
För medlemsorganisationer (ej föreningar med samarbetsavtal)

Ombud till årsmöte/halvårsmöte utses på följande sätt:

Varje medlemsorganisation erhåller ett mandat för varje påbörjat 200-tal medlemmar, upp till 1000 medlemmar. Därefter fördelas ytterligare ett mandat för varje påbörjat 5000-tal. Är något oklart? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ordiniare

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Ersättare

 1.

 2.

 3.

 4.

Tack för din anmälan till oss, det betyder mycket!

 
Formulär 2: Lista över styrelseledamöter 
För medlemsorganisationer och föreningar
med samarbetsavtal

Rapporten avser redovisning av medlemmar samt adressuppgifter för år 2021

Tack för din anmälan till oss, det betyder mycket!