Rapport till ABF Botkyrka-Salem

Ombudsanmälan 2021

Ombud till årsmöte/halvårsmöte utses på följande sätt:

Varje medlemsorganisation erhåller ett mandat för varje påbörjat 200-tal medlemmar, upp till 1000 medlemmar.

Därefter fördelas ytterligare ett mandat för varje påbörjat 5000-tal. Är något oklart? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ordiniare

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Ersättare

 1.

 2.

 3.

 4.

Tack för din anmälan till oss, det betyder mycket!

 
Rapport till ABF Botkyrka-Salem gällande:
För föreningar med medlemsavtal

Rapporten avser redovisning av medlemmar samt adressuppgifter för år: 2021

Tack för din anmälan till oss, det betyder mycket!