Intensivkurser hos ABF

Här nedan hittar du alla våra intenviutbildningar och kurser.

Bokföring

2 heldagar

15-16 maj

Tid: 10.00-14.00

Pris: 1100 kronor

Plats: Hallundavägen

26, Norsborg

En praktisk intensiv kurs för dig som behöver grundkunskaper i bokföring för att kunna sköta löpande bokföring och redovisning. För dig som vill lära dig grunderna i bokföring.

 

Under två dagar går vi igenom principerna för bokföring och bokföringslagen. Genom att bokföringen blir rätt från början undviker du onödig tid och kostnader på att göra rättelser i efterhand.

 

Målet för utbildningen är att du ska få grundkunskaper i löpande bokföring samt redovisning som lämpar sig för såväl manuell bearbetning som databaserade rutiner. Du ska kunna sköta den löpande bokföringen och redovisningen i ett mindre företag eller på en avdelning.

Excel - Ekonomi

2 heldagar

 

Datum: 

5-7 juni

Tid: 10.00-14.00

Pris: 1100 kronor

Plats: Hallundavägen

26, Norsborg

Kurs i Excel som lär dig hur du effektivt kan nyttja Excels många möjligheter genom att kunna bearbeta, sortera, analysera och presentera data på ett överskådligt och enkelt sätt.

 

Gå en Excelkurs hos ABF Botkyrka-Salem! Vill du lära dig mer om strategi och datastrukturering? Vill du kunna hantera ett effektivt verktyg för problemlösning och analys? Microsoft Excel är ett välkänt och användbart kalkylprogram för hantering av strategi, data och nyckeltal. Strukturera upp ditt arbete på ett

tidseffektivt sätt. Är du en strukturerad person och har en fallenhet för siffror så är en utbildning inom Excel helt rätt för dig.

 

Efterfrågan på personer med denna kunskap är stor och ger dig många möjliga karriärvägar samt en bred kompetens inom området. Lär dig grunderna i Excel med inriktning på beräkningar, formler och budgetering. Kursen berör: Excel, öppna, spara, formatera celler och excelark, Beräkningar; enkla och avancerade formler, Excel i ekonomi: budget, och kalkyl.

Starta Eget (hösten 2021)

9 tillfällen 

 

Tid: 

19:00-21:00

Pris:

3000 kronor

Plats:

Digitalt via Zoom

 FÖRETAGANDETS GRUNDLÄGGANDE BESTÅNDSDELAR 

 

Sitter du på en fantastisk idé, men vet bara inte hur du ska göra verklighet av den?

Starta eget-kursen är till för dig som är intresserad av att starta eget företag och som vill förverkliga din dröm. 

 

Vilken sorts idé du vill jobba med spelar ingen roll. Så oavsett om du vill ta fram en helt ny produkt att lansera på marknaden eller om du vill jobba som frilansande konsult så får du under kursens gång vägledning i att gå från idé till verklighet.  

Starta eget-kursen är också för dig som redan driver företag, men som vill utveckla ditt entreprenörskap och ta ditt företag till nya nivåer.  

 

Under kursen får du lära dig om företagandets grundläggande delar, allt ifrån marknadsföring, pitch och nätverkande till finansiering och bokföring.  

Kursen är interaktiv och specialanpassas till deltagarna själva och deras idéer.  Efter kursen kommer du – förutom ett kurscertifikat – att ha en strukturerad, realistisk och tydlig formulering av din affärsidé, en plan för hur affärsidén ska implementeras och fortsätta utvecklas.  

Starta eget-kursen passar för småföretag inom alla näringar med 0-4 anställda. 

Efter kursen skall: Samtliga deltagare ha en strukturerad, realistisk och tydlig formulering av sin affärsidé, samt en plan för implementering och/eller fortsatt utveckling. 

Målgrupp: Målgruppen för kursen är intresserade och företagsamma vuxna, som vill förverkliga sin dröm. Klump är i första hand en inkubator för kreativa och sociala näringar, men kursupplägget är tänkt att fungera för småföretag (0-4 anställda) inom alla näringar.

 

Detta är ett samarbete mellan Subtopias kulturinkubator KLUMP och ABF Botkyrka-Salem.