ABF_logotyp_RGB_ram_vittext.png

INTENSIVKURSER

Vad är entreprenörskap? Vad innebär egenföretagande? Hur bokför man på bästa sätt? Vilka aktier ska man välja och varför ska man välja det? Hur blir man en mästare på Microsoft Excel?

Anmäl dig till våra intensivkurser och lär dig snabbt svaret på dessa frågor!

online    

FÖRETAGANDETS GRUNDLÄGGANDE BESTÅNDSDELAR

Sitter du på en fantastisk idé, men vet bara inte hur du ska göra verklighet av den?

Starta eget-kursen är till för dig som är intresserad av att starta eget företag och som vill

förverkliga din dröm. 

 

Vilken sorts idé du vill jobba med spelar ingen roll. Så oavsett om du vill ta fram en helt ny produkt att lansera på

marknaden eller om du vill jobba som frilansande konsult så får du under kursens gång vägledning i att gå från

idé till verklighet.  

Starta eget-kursen är också för dig som redan driver företag, men som vill utveckla ditt entreprenörskap och ta ditt företag till nya nivåer.  

Under kursen får du lära dig om företagandets grundläggande delar, allt ifrån marknadsföring, pitch och nätverkande till finansiering och bokföring.  

Kursen är interaktiv och specialanpassas till deltagarna själva och deras idéer.  Efter kursen kommer du – förutom ett kurscertifikat – att ha en strukturerad, realistisk och tydlig formulering av din affärsidé, en plan för hur affärsidén ska implementeras och fortsätta utvecklas.  

Starta eget-kursen passar för småföretag inom alla näringar med 0-4 anställda. 

Efter kursen skall: Samtliga deltagare ha en strukturerad, realistisk och tydlig formulering av sin affärsidé, samt en plan för implementering och/eller fortsatt utveckling. 

Målgrupp: Målgruppen för kursen är intresserade och företagsamma vuxna, som vill förverkliga sin dröm. Klump är i första hand en inkubator för kreativa och sociala näringar, men kursupplägget är tänkt att fungera för småföretag (0-4 anställda) inom alla näringar.

 

Detta är ett samarbete mellan Subtopias kulturinkubator KLUMP och ABF Botkyrka-Salem.

DATUM: Kommer snart

STARTA EGET

tid: 19.00-21.00

PLATS: Digitalt via plattformen Zoom

KOSTNAD: 3000 kr för 9 tillfällen

NINE STEPS TO BIZDOM

En praktisk intensiv kurs för dig som behöver grundkunskaper i bokföring för att kunna

sköta löpande bokföring och redovisning. För dig som vill lära dig grunderna i bokföring.

 

Under två dagar går vi igenom principerna för bokföring och bokföringslagen. Genom att bokföringen blir

rätt från början undviker du onödig tid och kostnader på att göra rättelser i efterhand. Målet för utbildningen

är att du ska få grundkunskaper i löpande bokföring samt redovisning som lämpar sig för såväl manuell

bearbetning som databaserade rutiner. Du ska kunna sköta den löpande bokföringen och redovisningen i ett

mindre företag eller på en avdelning.

BOKFÖRING

PÅ PLATS

KOSTNAD: 1100 kr för 2 heldagar

DATUM: 10-11 april

tid: 10.00-14.00

PLATS: Hallundavägen 26, Norsborg

AKTIEKUNSKAP

Är du intresserad av aktier, fonder och vilka olika spar- och investeringsformer som finns?

Under denna kurs tar vi upp sparformer, deras fördelar, risker, men även grunderna i

ämnet finansiering.

 

Aktiekunskap är kunskapen om hur man köper, förvaltar och säljer i aktier. Du som går en kurs i aktiekunskap

hos oss blir vägledd inom aktiesparandets konst, hur aktiemarknaden fungerar samt vad som styr aktiekurserna

idag. Med denna kunskap i bagaget får du sedan praktiska investeringsråd anpassade för dig och ditt liv och

hur du på ett hållbart, regelbundet och lönsamt vis kan förvalta ditt eget investerande och sparande.

Kursen lämpar sig för dig som är intresserad av ekonomi, aktiekunskap och hur företag arbetar samt ekonomiska analyser.

Kursens innehåll innefattar bland annat vad en aktie är, hur aktiehandeln fungerar i praktiken, olika investeringsformer för privatpersoner och företag såsom fonder, valutor, aktier och råvarar. Din cirkelledare inom Aktiekunskap kommer också gå igenom företagets finansiering och lönsamhet, fiansieringsformer, lönsamhet och nyckeltal samt kalkylering och lönsamhet. 

PÅ PLATS

KOSTNAD: 1100 kronor 2 heldagar

DATUM: 27-28 mars

tid: 10.00-14.00

PLATS: Hallundavägen 26, Norsborg

EXCEL

 MED INRIKTNING EKONOMI

Kurs i Excel som lär dig hur du effektivt kan nyttja Excels många möjligheter genom

att kunna bearbeta, sortera, analysera och presentera data på ett överskådligt och

enkelt sätt.

 

Gå en Excelkurs hos ABF Botkyrka-Salem! Vill du lära dig mer om strategi och datastrukturering? 

Vill du kunna hantera ett effektivt verktyg för problemlösning och analys? Microsoft Excel är ett välkänt och

användbart kalkylprogram för hantering av strategi, data och nyckeltal. Strukturera upp ditt arbete på ett

tidseffektivt sätt. Är du en strukturerad person och har en fallenhet för siffror så är en utbildning inom Excel helt rätt

för dig. Efterfrågan på personer med denna kunskap är stor och ger dig många möjliga karriärvägar samt en bred

kompetens inom området. Lär dig grunderna i Excel med inriktning på beräkningar, formler och budgetering. Kursen berör: Excel, öppna, spara, formatera celler och excelark, Beräkningar; enkla och avancerade formler, Excel i ekonomi: budget, och kalkyl.

PLATS: Hallundavägen 26, Norsborg

tid: 10.00-14.00

DATUM: 5-7 juni

KOSTNAD: 1100 kr för 2 heldagar

PÅ PLATS

ABF Botkyrka-Salem  I  Hallundavägen 26, Norsborg  I  08 530 363 00  I  info.botkyrka@abf.se

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG