top of page

I 40 år har ABF Botkyrka-Salem bedrivit fritidsgårdar i samarbete med Botkyrka Kommun -  ett samarbete som kommunen sagt upp med omedelbar verkan. 
Kommunens agerande är både chockerande och anmärkningsvärt. 
Inte minst som grunderna till beslutet varken redovisats till ABF eller allmänheten. 


Den 25 januari begärde Botkyrka kommun via säkerhetskonsult in en mycket omfattande dokumentation från ABF för fyraårsperioden 2018-2021.   
Vi har, om än oförstående till bakgrunden, jobbat i princip dygnet runt för att få fram och sammanställa det material man ansåg sig behöva. 

Vi är stolta över vår verksamhet, vi vet att den varit ett nav för generationer av unga botkyrkabor. Vi står för den, och vi är trygga i att den håller mycket god kvalitet, och att den är viktig för våra unga. 
Det är vårt mål, och det håller vi högt.  

Kommunens agerande och process har varit minst sagt märklig på vägen fram att man utan verklig motivering avslutar samarbetet. 
Hanteringen saknar rättsäkerhet, och tjänstemän och förtroendevaldas agerande under processen fram till dagens beslut är väldigt ”långt ifrån lagom”. 

ABF har visat kommunen och deras utredare full transparens, och det kommer vi fortsätta med, till våra medlemsorganisationer, aktiva, deltagare, vänner, alla Botkyrkabor och media. 

Det här är en svår och sorglig situation, för våra deltagande ungdomar, vår personal, och för ABF. 
Vår styrelse sammanträder under helgen, och mer information kommer till veckan.

 


Fram till dess vill vi också rikta ett stort tack till alla som hört av sig och fortsätter höra av sig -  ert stöd betyder mycket!

Media hänvisas till styrelseordförande Christina Zedell.

Telefonnummer: 070-530 42 28

Viktig information till besökare och föräldrar 

bottom of page