top of page

För Föreningar

Vi ser på folkbildning, föreningslivet och folkrörelser som grunden för en levande demokrati. Över 50 föreningar är organiserade hos ABF Botkyrka-Salem. Att samarbeta med oss innebär att vi finns för att stötta och inspirera er folkbildande studieverksamhet.

Folkbildning är ert gemensamma lärande! Det är inte studieförbund som ABF som bildar, utan vi stödjer föreningen i era egna bildningsprocesser. Alla grupper har olika behov. Vi vill veta vilken funktion vi kan fylla för er. Detta gäller oavsett om ni är en förening, social rörelse, studiegrupp, aktivistnätverk eller projekt. Det kan vara långsiktigt, kortvarigt, fokuserat på en enskild fråga eller finnas i ett bredare sammanhang.

Det här hjälper ABF bland annat till med:

 • Studiematerial

 • Cirkelledarutbildningar

 • Folkbildningens pedagogik och metoder

 • Tips och idéer för era folkbildande studier

 • Lokaler

 • Kontakter och nätverk

 • Kostnadsersättningar

 • Försäkringar för deltagare

 • Tillgänglighet

 • Utbildning inom projekt, arrangörsskap och kommunikation

 • Råd om finansiering

demokrati.png

Bli en del av ett större sammanhang

Genom att använda ABF som en arena för folkbildning är ni del av en folkrörelse. Vi har en gemensam tro på att en annan värld är möjlig. Vi förändrar – tillsammans.  

Få ett socialt nätverk

ABF ingår i ett stort och stabilt nätverk av olika föreningar. Ni hittar kraft hos och lär er av varandra. ABF är en mötesplats där ni knyter kontakter och utbyter kunskap.

grupp.png

Använd våra resurser

ABF är en kunnig organisatorisk och pedagogisk resurs. Vi har studiematerial, lokaler och (teknisk) utrustning. Hit kommer ni för att lära er mer om allt från pedagogik och arrangörskap till projektutveckling och ledarskap.  

Studying

Cirkelledarutbildning

Här hittar du alla datumen för våra kommande cirkelledarutbildningar. Utbildningen är gratis!

Happy Senior Couple

Föreningskurser

Vi erbjuder en rad olika utbildningar helt kostnadsfritt till alla våra föreningar!

Reflektera-orange.png
bottom of page