ABF_logotyp_RGB_ram_vittext.png

 Föreningsutbildningar hos ABF 

Digitalt årsmöte

2 sammankomster

á 3 timmar

2 datum:

4/9 och 18/9

 

Tid:

09:00-17:00

Vi vill stötta våra medlems och samarbetsorganisationer med att bjuda på kursen "Digital Årsmöte".  I kursen kommer vi gå igenom hur man kan genomföra ett årsmöte digitalt. Vi går igenom förberedande arbetet, rollfördelning , slutna omröstningar och allmänna funktioner för digitala verktyg som Microsoft Teams (även andra plattformar går vid begäran).  

Utbildningen är uppdelad i två tillfällen och kommer att pågå i två veckor (en gång i veckan). 

Den här kursen riktar sig till förtroendevalda i ABF Botkyrka Salems medlems och samarbetsorganisationer. Den här kursen riktar sig till ABF Botkyrka Salems medlems och samarbetsorganisationer. Om du inte är medlem eller samarbetsorganisation hos oss idag så finns fortfarande möjligheten att ta del utav denna kurs.

Pris för medlems- och samarbetsorganisationer:

Kostnadsfritt

Ordinare pris:

3000 kronor per tillfälle

 digital kurs 

Microsoft Teams

1 sammankomst

​á 1,5 timmar

4 datum:

11/10, 13/9, 10/11

och 8/12

 

Tid:

15:00-16:30

Grundläggande utbildning i tjänsten Microsoft Teams! 

Det populära verktyget hjälper dig som cirkelledare att bemästra den digitala tjänsten för dina kurser eller utbildningar. Teams är också perfekt för dig som har en förening och behöver en plattform för bland annat förenings eller styrelsemöten. 

Välkommen att lära dig mer av den digitala världen tillsammans med oss på ABF Botkyrka-Salem! 

Kursen kommer att hållas på distans via tjänsten teams. När du anmält dig så kommer du få en informationsmail om hur du ska göra för att sedan komma till kursen. 

OBS! Glöm inte att skriva in din mailadress, utan den så kan vi inte skicka länken som tar dig till kursen på Teams. 

Den här kursen riktar sig till ABF Botkyrka Salems medlems och samarbetsorganisationer. Om du inte är medlem eller samarbetsorganisation hos oss idag så finns fortfarande möjligheten att ta del utav denna kurs.

Ordinare pris:

2000 kronor per tillfälle

 

Pris för medlems- och samarbetsorganisationer:

Kostnadsfritt

 digital kurs 

E-lista

1 sammankomst

á 1,5 timmar

Datum:

20/10, 22/9 & 24/11

Tid:

17:30-19:00

Är du trött på papperslistan? 

E-lista workshop är för dig som vill gå över till digital rapportering och slippa papperslistor och cirkelanmälan. Nu kan du på enkelt sätt logga in och rapportera studiecirklar och arrangemang via mobilen eller datorn helt fritt från papper! 

Från och med år 2023 kommer det att vara ett nationellt krav på att rapportera sina verksamheter digitalt. Vi erbjuder därför denna workshop redan nu så att Ni cirkelledare är väl förberedda till dess. 

I denna kurs går vi igenom hur man skapar arrangemang och rapporterar närvaro på alla olika verksamhetsformer (Studiecirklar, Annan folkbildningsverksamhet och kulturrapporter). Konton kommer att skapas till dig som deltagare under kursens gång. 

Den här kursen riktar sig till ABF Botkyrka Salems medlems och samarbetsorganisationer. Om du inte är medlem eller samarbetsorganisation hos oss idag så finns fortfarande möjligheten att ta del utav denna kurs. 

Ordinare pris:

Kostnadsfritt för alla

 digital kurs 

Projektsökning

3 sammankomster

​á 2 timmar

Datum:

23-24/11

 

Tid: 

10.00-13.00

Projektsökning kursen riktar sig till föreningar som vill söka bidrag för ett större projekt.  

I kursen går vi igenom hur man konkretiserar bakgrund, syfte och mål. 

Vad man vill uppnå med projektet, vad som karaktäriserar ett projekt projektorganisering med tydliga roller och hur man slutrapporterar ett projekt. 

 

Den här kursen riktar sig till ABF Botkyrka Salems medlems och samarbetsorganisationer. Om du inte är medlem eller samarbetsorganisation hos oss idag så finns fortfarande möjligheten att ta del utav denna kurs. 

Ordinare pris:

4000 kronor

 

Pris för medlems- och samarbetsorganisationer:

Kostnadsfritt

 digital kurs 

Arrangörskap

1 sammankomst

á 8 studietimmar

Datum:

13 november

Tid:

09:00-16:00

Var med från idé till verklighet. Var kreativ och utmana dig själv. Lär dig hur du ska tänka för att på bästa sätt skapa ditt arrangemang såsom du vill ha den. Om du har viljan så kan du ta dig hur långt som helst i ABF Botkyrka-Salems 2-dagars intensivkurs i "Evenemang & Arrangörskap". 

Under 2021 anordnar vi en intensivkurs för dig som vill starta en klubb, arrangera en festival och lära sig hur ett arrangemang planeras & produceras. Kursen ger en introduktion till uppbyggnaden av ett arrangemang. I kursen får du hjälp med hur du ska tänka innan, under och efter ett arrangemang. 

Detta och mycket mer lär du dig på den spännande och roliga kursen! 

Den här kursen riktar sig till ABF Botkyrka Salems medlems och samarbetsorganisationer. Om du inte är medlem eller samarbetsorganisation hos oss idag så finns fortfarande möjligheten att ta del utav denna kurs.

Ordinare pris:

8000 kronor

 

Pris för medlems- och samarbetsorganisationer:

Kostnadsfritt

 digital kurs 

Styrelse & Föreningsutbildning

2 sammankomster

á 4 timmar

 

Datum:

16 oktober

Tid:

09:00-17:00

Välkomna till denna utbildning som ska ge er förening , verktyg och kunskaper kring ert styrelsearbete.  

Liten som stor , ny eller gammal förening, ibland går arbetet i stå och då är det viktigt att uppdatera sina kunskaper att få framkomliga vägar för att fortsätta med sitt föreningsarbete 

Med reflektion och samtal vill vi ge möjlighet att både styrelse och förening ska utvecklas. Under kursen går bland annat vi igenom de olika rollerna och vilket ansvar de medför, vad ett konstituerande möte är, utformning av ett årsmöte men även utgå ifrån de behov som finns i respektive förening. 

Den här kursen riktar sig till ABF Botkyrka Salems medlems och samarbetsorganisationer. Om du inte är medlem eller samarbetsorganisation hos oss idag så finns fortfarande möjligheten att ta del utav denna kurs. 

Ordinare pris:

8000 kronor

 

Pris för medlems- och samarbetsorganisationer:

Kostnadsfritt

 digital kurs