FÖR FÖRENINGAR 

Tillsammans med oss kan din organisation vidareutveckla era medlemmars kunskaper genom studiecirklar, kurser och kulturarrangemang.

En  stor del av Abf Botkyrka-Salem folkbildningsverksamhet bedrivs av olika föreningar och organisationer. Alla föreningar som delar vår grundsyn på frihet, demokrati och rättvisa är välkomna i vår verksamhet, där vi tillsammans ska bilda stärka och utveckla cirkelledare och medlemmar.

Vi skräddarsyr utbildningar efter just din förenings behov.