Evenemang och kultur

Konferens - Minnespolitik, folkmord och rättvisa

20 maj - På Mångkulturellt centrum
21 maj - På Hallunda Folkets hus

Konferensen Minnespolitik, folkmord och rättvisa kommer att erbjuda en fördjupning i svåra frågor kopplade till folkmord och brott mot mänskligheten – frågor som många i det svenska samhället har erfarenheter av, inte minst i Botkyrka. Konferensen anordnas i anknytning till Mångkulturellt centrums nuvarande utställning Vi är ju grannar – om folkmord och brott mot mänskligheten

Internationella och nationella forskare samt människor som arbetar pedagogiskt eller konstnärligt med relaterade frågor kommer att bidra med olika infallsvinklar till frågorna. 

 

Teman som kommer att behandlas under konferensen är bland annat:

  • Politik, juridik och rättvisa

  • Minneskultur och minnespolitik

  • Folkmord som pedagogisk utmaning

  • Konstens möjligheter att bearbeta svåra minnen

1.png