DHR
- Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

 DHR erbjuder en kurs för dig som vill samtala kring och lyssna till 

 erfarenheter av att leva med en funktionsnedsättning.