Dator & IT

Här nedan hittar du alla våra kurser i ämnet Data och IT

Image by Mimi Thian

Microsoft Office för nybörjare

En kurs för dig som vill lära dig grunderna i Microsoft Office

 

På denna kurs i får du lära dig att skriva professionella texter, skapa bildspel och presentationer, göra upp en budget och utforma diagram på datorn.  

Upplägg 

Genomgång i helgrupp, gemensam diskussion, övningar under lektionerna och hemläxor. 

 

Innehåll 

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i Officepaketets program Word, Excel och PowerPoint.  

 

Word 

 • Hantera rubriker, textstilar, sidnumrering, sidhuvud och sidfot, innehållsförteckning, skapa första sida (titel, försättsblad) samt infoga bilder. 

 • Hantera menyflikar, skapa, öppna och spara dokument. 

 • Skapa och redigera tabeller.  

 

Excel 

 • Hantera menyer. 

 • Hantera rader och kolumner. 

 • Formatera, sortera och filtrera data. 

 • Utföra enklare beräkningar med hjälp av Excels inbyggda funktioner. 

 • Skapa olika typer av diagram. 

 

Microsoft Powerpoint  

 • Skapa slides (sidor). 

 • Hantera layout och teman. 

 • Infoga bilder och figurer.  

 • Skapastödanteckningar. 

 • Skapa animationer.  

 

Mål 

Efter kursen kan du hantera grundläggande funktioner i Word, Excel och PowerProint. Du kan skriva texter, skapa tabeller, göra upp en budget, utforma levande presentationer och utföra enklare beräkningar.  

 

Förkunskaper 

Viss datorvana och grundläggande kunskaper i Windows. 

Preliminärt startdatum, kursen startar vid tillräckligt många anmälda.

Datum

Tid

Plats

Tillfällen

Dag

29/9-13/10

18.00-20.30

Digitalt

3 träffar

Fredagar

Pris

375 kronor

Image by Ivana Cajina

Cv-skola

En kurs för dig som vill lära dig att utforma ett träffsäkert CV och personligt brev

I vår CV-skola får du stöd, tips och hjälp på vägen till arbete. Ett bra och tydligt CV gör det möjligt för rekryteraren att förstå varför just du är rätt person för jobbet. Men vilken information ska egentligen finnas med i ditt CV, hur långt ska det vara, och hur strukturerar du det på bästa sätt? Låt oss guida dig! 

 

I vår CV-skola lär är du dig inte bara hur du ska strukturera ditt CV och framhäva dina kunskaper och erfarenheter. Vi finns också här för att ge dig en bild om vad rekryteraren letar efter, vilka möjliga vägar som finns till jobb samt hur du kan förbereda dig för en kommande intervju. Under kursens gång får du tillgång till Microsoft Word för att kunna skapa ditt CV och personliga brev. 

Datum

Tid

Plats

Tillfällen

Dag

27/10-10/11

18.00-20.30

Digitalt

3 träffar

Onsdagar

Pris

375 kronor

Image by John Schnobrich

Programmering
Avancerad nivå

Få förståelse för grundläggande programmering. Målet med kursen för deltagarna är att få förståelse för grundläggande programmering. Med det menas att förstå logiken och språket. Hur en dator uppfattar instruktionerna man ger de. De ska förstå vad en datatyp är, villkorssatser, metoder, klasser och loopar. Efter avklarad kurs ska deltagaren förstå grundläggande python kod samt kunna skriva väldigt grundläggande python kod.

 

Kursen grundläggande programmering kommer att innehålla följande saker: 
• Datatyper och variabler. 
• Hur interagerar vi med datorn. 
• Hur kan vi få respons från datorn. 
• Förstå programmeringsspråket python. 
• Villkorssatser. 
• For och while loopar. 
• Hur man skriver metoder. 
• Hur man skapar klasser. 
• Felsöka kod. 
• Hur man förstår och rättar till fel i koden 
• Hur man jobbar i ett programmeringsprojekt och skapar ett program.

Kursen ska vara så interaktiv som möjligt, dvs att deltagaren ska få genomgångar och därefter utföra mindre programmeringsövningar. Programmering lär man sig bäst genom att man själv programmerar. Alla övningar och programmering kommer att köras på googles programmeringsplattform vilket möjliggör för deltagarna att få alla övningar samt kursinnehåll hemifrån. För att kunna genomföra kursen så förväntas deltagarna ha intresse för teknik och problemlösning. Det är också ett stort plus om man tycker om matematik och logiskt tänkande. Att ha god datorvana är också ett plus.

 

Efter avslutad kurs kommer du även få ett intyg att du gått kursen hos oss.

Preliminärt startdatum. Cirkeln startar vid tillräckligt många anmälda.

Datum

Tid

Plats

Tillfällen

Dag

26/10-28/12

18.00-20.00

Digitalt

10 tillfällen

Tisdagar

Pris

1000 kronor