BLI CIRKELLEDARE

En studiecirkel består av minst tre deltagare som regelbundet träffas och studerar tillsammans. Det kan handla om att repetera inför en föreställning, utvecklas musikaliskt i ett band eller diskutera en bok. En av er är cirkelledare och huvudansvarig för gruppens arbete.

Starta Studiecirkel

Tre personer med ett gemensamt kunskapsmål - det är allt som behövs för att starta en studiecirkel. Bara fantasin sätter gränser för vad den kan handla om.

Vad kan ABF hjälpa till med?

Fundera på vad ni vill göra och hör av er till oss med er idé! Vi kan hjälpa till att planera cirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan. Cirkelledaren får även en kostnadsfri utbildning. Ni kan också få viss ersättning för exempelvis litteratur, material och lokalkostnader. Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon föreläsare? Studiecirkeln behöver inte begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

Checklista för studiecirkeln

  • Cirkeln ska bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre träffar.

  • Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle.

  • Vi rekommenderar att ni är mellan 6 och 12 personer. Tre deltagare inklusive ledaren är minimum. Max är 20 personer.

  • En av er ska ha rollen som cirkelledare.

  • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.

  • Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång.

  • Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som till exempel styrelsemöten.

  • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

Starta en studiecirkel!

Introduktion och Cirkelledarutbildning

För att hålla studiecirklar hos oss rekommenderar vi alla att gå vår introduktionskurs om ABF och den grundläggande cirkelledarutbildningen. Utbildningen riktar sig till alla verksamma cirkelledare/handledare inom ABF, Arbetarnas Bildningsförbund. ABF vill med utbildningen ge dig som ledare en inblick i ABFs värdegrund, folkbildningens pedagogik och vad din roll som ledare inom folkbildningen innebär. Cirkelledarutbildningen är det första utbildningssteget efter intro­duktionen på cirkelledarens utbildningsväg inom ABF. Du har sedan möjlighet att delta i ABFs fortsättningsutbildningar eller fördjup­ningar om du önskar. 

Anmälan Cirkelledarutbildning

Tack för din anmälan!

Rapportera närvaro

När du leder en studiecirkel eller en kurs hos ABF ska du rapportera närvaro för dig och dina cirkeldeltagare. Från och med januari år 2022 måste all närvarorapportering ske digitalt via vår e-tjänst.