top of page
Kursbeskrivning

Här fyller du i information om kursen du ska hålla som vi sedan publicerar i vårt studieprogram.
Vi på ABF ansvarar för den slutgiltiga texten så oroa dig inte för språket – det viktigaste är att innehållet är korrekt.  

1. Upplägg och innehåll

A) Här skriver du in ditt kursschema. Kom ihåg att skriva både vad och hur du lär ut. Skriv gärna i punktform om det går.

 

Exempel:

 

Tillfälle 1 

Presentation om

  • animationens historia 

  • olika digitala animationstekniker 

  • After Effects olika användningsområden. 

 

Tillfälle 2 

Genomgång av övningsuppgift 1 och handledning. 

B) Om du inte har ett färdigt kursschema kan du sammanfatta innehåll och upplägg (vad och hur du lär ut) här.  

2. Mål
Vad är målet med kursen? Vad vill du att deltagarna ska ha kunskap om och förståelse för efter avslutad kurs? 

 

Exempel:  

“Efter kursen har deltagaren grundläggande kunskaper i löpande bokföring samt redovisning som lämpar sig för såväl manuell bearbetning som databaserade rutiner. Deltagaren har kunskapen som krävs för att hantera löpande bokföring och redovisning i ett mindre företag eller på en avdelning”.  

3. Material

Behöver deltagarna ha med sig eget material som inte ABF står för? Om ja vad?  

 

 Exempel: 

“Som deltagare behöver du ha tillgång till kikare”.  

4. Förkunskaper

Behöver deltagarna ha några förkunskaper för att förstå innehållet i din kurs? Om ja, vad?

 

Exempel:  

“Viss datorvana och grundläggande kunskaper i Windows”, "För att kunna ta till dig innehållet i kursen bör du ha intresse för teknik och problemlösning” .

5. Information om kursledare

Skriv några rader om din bakgrund och erfarenhet som är relevant för kursen.  

 

Exempel:  

“X är en internationell civilekonom som till vardags arbetar som lärare inom ekonomi och marknadsföring. X har lång erfarenhet av att leda utbildningar och kurser inom företagande och  ekonomi tillsammans med egen erfarenhet av arbete i tillverkande industrin”. 

6. Övrigt

Tack för ditt svar!

bottom of page