top of page

MINNESPOLITIK, FOLKMORD OCH RÄTTVISA
PROGRAM 20 MAJ

En forskningsinriktad dag med både historiska kontextualiseringar av begreppen folkmord och brott mot mänskligheten och presentationer av forskningsprojekt som fördjupar sig i centrala samtida utmaningar kopplade till dessa fenomen.  Första konferensdagen äger rum på MKC.

Samtal och föreläsningar på svenska och engelska. 

09.00-09.30

Registrering & kaffe

09.30-09.45

Inledande ord

Inledande ord med Gabriel Melki, kommunalråd i Botkyrka kommun; Leif Magnusson, tidigare verksamhetschef Mångkulturellt centrum.   

Leif_edited.jpg
Klas-Göran.jpg

09.45-10.45

Folkmord - ett brott mot mänskligheten

Klas-Göran Karlsson, professor i historia, Lunds universitet. 

11.00-12.00

Panelsamtal: Vilka metodologiska och etiska utmaningar innebär forskning och dokumentation om brott mot mänskligheten?

Deltagare: Robert Nilsson Mohammadi, fil. dr i historia, Malmö universitet; Edda Manga, vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum. Moderator: Leif Magnusson, tidigare verksamhetschef Mångkulturellt centrum.

Image by Rob Curran
Maryam Adjam.JPG

13.30-14.30

Sensing the absence

Med Maryam Adjam, fil. dr i etnologi, Uppsala universitet

14.40-15.40

Abbasi in Stockholm: Judging the Iranian 1988 prison massacre from afar

Leila Brännström, docent vid juridiska institutionen vid Lunds Universitet.

LeilaBrannstrom.jpg
lea pic sv.jpg

15.50-16.50

Between human rights and nationalism: memory, multiculturalism from a critical perspective

With Lea David, Assistant Professor, University College Dublin

16.50-17.00

Avslutande ord

ABF_logotyp_RGB_vit_Rityta 1.png
MKC_vitlogga-02-01.png
bk_logo_centr_cmyk_neg_2015.png
bottom of page