MINNESPOLITIK, FOLKMORD OCH RÄTTVISA
PROGRAM 20 MAJ

En forskningsinriktad dag med både historiska kontextualiseringar av begreppen folkmord och brott mot mänskligheten och presentationer av forskningsprojekt som fördjupar sig i centrala samtida utmaningar kopplade till dessa fenomen.  Första konferensdagen äger rum på MKC.

Samtal och föreläsningar på svenska och engelska. 

09.00-09.30

Registrering & kaffe

09.30-09.45

Inledande ord

Inledande ord med Gabriel Melki, kommunalråd i Botkyrka kommun; Leif Magnusson, tidigare verksamhetschef Mångkulturellt centrum.   

Leif_edited.jpg
Klas-Göran.jpg

09.45-10.45

Folkmord - ett brott mot mänskligheten

Klas-Göran Karlsson, professor i historia, Lunds universitet. 

11.00-12.00

Panelsamtal: Vilka metodologiska och etiska utmaningar innebär forskning och dokumentation om brott mot mänskligheten?

Deltagare: Robert Nilsson Mohammadi, fil. dr i historia, Malmö universitet; Edda Manga, vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum. Moderator: Leif Magnusson, tidigare verksamhetschef Mångkulturellt centrum.

Image by Rob Curran
Maryam Adjam.JPG

13.30-14.30

Sensing the absence

Med Maryam Adjam, fil. dr i etnologi, Uppsala universitet

14.40-15.40

Abbasi in Stockholm: Judging the Iranian 1988 prison massacre from afar

Leila Brännström, docent vid juridiska institutionen vid Lunds Universitet.

LeilaBrannstrom.jpg
lea pic sv.jpg

15.50-16.50

Between human rights and nationalism: memory, multiculturalism from a critical perspective

With Lea David, Assistant Professor, University College Dublin

16.50-17.00

Avslutande ord

ABF_logotyp_RGB_vit_Rityta 1.png
MKC_vitlogga-02-01.png
bk_logo_centr_cmyk_neg_2015.png